Welcome to Papacraft

ยินดีต้อนรับสู่ Papacraft Family​

ปาป้าคร้าฟต์ กำเนิดขึ้นจากความรักของพ่อต่อครอบครัว และความรักในงานหัตถศิลป์  ที่พ่อทำมากว่าสามสิบปี
จนนำมาสู่ ความฝันที่อยากสร้างงานที่รักให้เป็นธุรกิจของครอบครัว

เครื่องประดับที่พ่อริเริ่มและรังสรรค์ขึ้นและให้ชื่อว่า บุปผากำลัย นี้ คือตัวแทนความรักของพ่อ  เราจึงตั้งใจสร้างงานทุกชิ้นเสมือน
“เป็นของขวัญอันทรงคุณค่าแก่คนที่เรารัก”

ขอบคุณมิตรทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนบ้านเรา และหวังอย่างยิ่งว่า เราจะได้คล้องมือผูกใจเป็นกำลัยมิตรกันไปตราบนานเท่านาน

*กำไล+มาลัย = กำลัย

หนังวัวฟอกฝาดแท้

งานหัตถศิลป์ของปาป้าคร้าฟต์ทุกชิ้นสร้างสรรค์ขึ้นจากสองวัสดุหลักคือ หนังวัวฟอกฝาดแท้คุณภาพ และโครงลวดอลูมีเนียมและทองเหลืองที่มีความแข็งแรง และน้ำหนักเบา

ปรับขนาดได้

ด้วยคุณสมบัติของหนังวัวฟอกฝาดและทองเหลือง จึงสามารถดัดและปรับตามขนาดข้อมือและนิ้วได้

เคลือบเงาอย่างดี

เครื่องประดับทุกชิ้นผ่านการเคลือบเงา และสามารถกันน้ำได้ระดับหนึ่ง ไม่แนะนำให้สวมใส่ขณะอาบน้ำ หรือกิจกรรมที่สัมผัสน้ำเป็นเวลานาน